Wednesday, November 26

जागर सह्याद्रीचा

सह्याद्रीची काही अप्रतिम छायाचित्र या लिंकवर पहाimage by - बोम्बल्या फकीर

Thursday, November 20

एकांत माझा

हजार काजव्यांनी पाहिला एकांत माझा,
तुझ्याच आठवांनी उजळला एकांत माझा.

नको जगा विचारू हासण्याचे गुपित माझ्या,
कित्येक हुंदक्यांनी, कोंडला एकांत माझा.

जागरणाच्या कविता ....( तो ...)

उनाड‬ 
ने अता रडणं सोडून दिलय
तो हल्ली विनाकारण हसतो!
हसता-हसता डोळे पाणावलेच
तर कुणालाही न कळता पुसतो...
तो पावसात बाहेर पडत नाही
तो ऊन्हावर सध्या चिडत नाही,
बाहेर अखंड पाऊस बरसला तरी
तो साधी खिडकीही उघडत नाही!
कविता सोडाच, पण त्याने तिचं
नाव गिरवणही दिल आहे सोडून,
हिंडत असतो असा जणू एखादा
फिरतो विरक्तीची वस्त्रे ओढून...
एकांती स्वतःशी तो खुप रमतो,
पण गर्दीत आला की कळवळतो...
त्याच्यासारखा कोणी दिसला,
तर तळमळतो अन् व्याकूळतो...
माझ्यातला तो असा का वागतो,
मला कधी काही कळले नाही!
पण हे ही खरे की त्याच्याईतके,
मला कधीच कुणी छळले नाही!!
 - उनाड‬ ... ( तुझं देण अजुन सांभाळतोय )

Wednesday, November 19

कष्ट तू अपार दे

कष्ट तू अपार दे
झेलण्या उभार दे !

सोसवेल तेवढा
तू खुशाल भार दे !

Monday, November 10

शिवप्रताप...

मनस्वी‬
वैतागला आदिलशाह…
कंटाळला ऐकून पराभवाच्या कथा
बोलला दरबारात तो..
मांडली त्याने आपली व्यथा…
बोलला… “कौन है ये सिवा…
एक बच्चा है बस… औकात क्या हैं उसकी?
मेरे एक सरदार का बेटा…
तरीही कसा हा आव्हान देतो,
माझ्या इतक्या मोठ्या साम्राज्याला?
कसा काय हरवू शकतो हा,
माझ्या, भल्या भल्या सरदारांना?”
मागून वदली, गर्जली.. बडी बेगम..
“बहुत हुआ.. अब और नही…

Friday, November 7

विठ्ठला

अभिजीत दाते
का अजून ही जुनीच वीट विठ्ठला
माग की हिरेजडीत सीट विठ्ठला
हात जोडता इथून पावतोस की
लागतेच दोनदा व्हिजीट विठ्ठला

Thursday, November 6

काय फ़रक पडतो

नसेल कोणी तुझ्याबरोबर, काय फ़रक पडतो
कोणी नंतर कुणी अगोदर, काय फ़रक पडतो
तुझ्या रथाचा लगाम त्याच्या हाती आहे ना
उभे ठाकले समोर शंभर, काय फ़रक पडतो
वस्त्राने नग्नता मनाची कुठे झाकते रे
तुझे भरजरी माझे लक्तर, काय फ़रक पडतो
फुले मिळावी म्हणून केली बरीच धडपड पण
नशिबामध्ये होते अत्तर, काय फ़रक पडतो
काळा, गोरा, कुरुप, सावळा तुमच्या लेखी मी
आईच्या नजरेने सुंदर काय फ़रक पडतो
क्षणाक्षणाला जगण्यावरती सवाल करती ते
मग मी देतो इतके उत्तर, काय फ़रक पडतो
– अभिजीत दाते

Wednesday, November 5

ऋतुचक्र

ऋतुचक्र होते केवळ
नेमस्त दाटले होते
बरसेल जरासे आणिक
थांबेल... वाटले होते
पण काय असे मेघांच्या
डोळ्यांत साठले होते
आभाळ नसावे, बहुधा
काळीज फाटले होते...

- वैभव जोशी

Friday, November 28

Wednesday, November 26

जागर सह्याद्रीचा

सह्याद्रीची काही अप्रतिम छायाचित्र या लिंकवर पहाimage by - बोम्बल्या फकीर

Thursday, November 20

एकांत माझा

हजार काजव्यांनी पाहिला एकांत माझा,
तुझ्याच आठवांनी उजळला एकांत माझा.

नको जगा विचारू हासण्याचे गुपित माझ्या,
कित्येक हुंदक्यांनी, कोंडला एकांत माझा.

जागरणाच्या कविता ....( तो ...)

उनाड‬ 
ने अता रडणं सोडून दिलय
तो हल्ली विनाकारण हसतो!
हसता-हसता डोळे पाणावलेच
तर कुणालाही न कळता पुसतो...
तो पावसात बाहेर पडत नाही
तो ऊन्हावर सध्या चिडत नाही,
बाहेर अखंड पाऊस बरसला तरी
तो साधी खिडकीही उघडत नाही!
कविता सोडाच, पण त्याने तिचं
नाव गिरवणही दिल आहे सोडून,
हिंडत असतो असा जणू एखादा
फिरतो विरक्तीची वस्त्रे ओढून...
एकांती स्वतःशी तो खुप रमतो,
पण गर्दीत आला की कळवळतो...
त्याच्यासारखा कोणी दिसला,
तर तळमळतो अन् व्याकूळतो...
माझ्यातला तो असा का वागतो,
मला कधी काही कळले नाही!
पण हे ही खरे की त्याच्याईतके,
मला कधीच कुणी छळले नाही!!
 - उनाड‬ ... ( तुझं देण अजुन सांभाळतोय )

Wednesday, November 19

कष्ट तू अपार दे

कष्ट तू अपार दे
झेलण्या उभार दे !

सोसवेल तेवढा
तू खुशाल भार दे !

Tuesday, November 11

Monday, November 10

शिवप्रताप...

मनस्वी‬
वैतागला आदिलशाह…
कंटाळला ऐकून पराभवाच्या कथा
बोलला दरबारात तो..
मांडली त्याने आपली व्यथा…
बोलला… “कौन है ये सिवा…
एक बच्चा है बस… औकात क्या हैं उसकी?
मेरे एक सरदार का बेटा…
तरीही कसा हा आव्हान देतो,
माझ्या इतक्या मोठ्या साम्राज्याला?
कसा काय हरवू शकतो हा,
माझ्या, भल्या भल्या सरदारांना?”
मागून वदली, गर्जली.. बडी बेगम..
“बहुत हुआ.. अब और नही…

Friday, November 7

विठ्ठला

अभिजीत दाते
का अजून ही जुनीच वीट विठ्ठला
माग की हिरेजडीत सीट विठ्ठला
हात जोडता इथून पावतोस की
लागतेच दोनदा व्हिजीट विठ्ठला

Thursday, November 6

काय फ़रक पडतो

नसेल कोणी तुझ्याबरोबर, काय फ़रक पडतो
कोणी नंतर कुणी अगोदर, काय फ़रक पडतो
तुझ्या रथाचा लगाम त्याच्या हाती आहे ना
उभे ठाकले समोर शंभर, काय फ़रक पडतो
वस्त्राने नग्नता मनाची कुठे झाकते रे
तुझे भरजरी माझे लक्तर, काय फ़रक पडतो
फुले मिळावी म्हणून केली बरीच धडपड पण
नशिबामध्ये होते अत्तर, काय फ़रक पडतो
काळा, गोरा, कुरुप, सावळा तुमच्या लेखी मी
आईच्या नजरेने सुंदर काय फ़रक पडतो
क्षणाक्षणाला जगण्यावरती सवाल करती ते
मग मी देतो इतके उत्तर, काय फ़रक पडतो
– अभिजीत दाते

Wednesday, November 5

ऋतुचक्र

ऋतुचक्र होते केवळ
नेमस्त दाटले होते
बरसेल जरासे आणिक
थांबेल... वाटले होते
पण काय असे मेघांच्या
डोळ्यांत साठले होते
आभाळ नसावे, बहुधा
काळीज फाटले होते...

- वैभव जोशी